ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จำนวน 1 งาน  

 โพสต์เมื่อ 9 เม.ย. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 DZmE3E0eRAm6kDtINQ7v2013-04-09_10-51-48.pdf
เอกสาร 2 AaHGMEEFwdcCqDddC6L52013-04-09_10-51-52.pdf
เอกสาร 3 JXZwPBa2KkcXA5XcKdo22013-04-09_10-51-56.pdf