ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ร่าง_ประกาศ_e-bidding20230428033149.pdf
เอกสาร 2 ร่าง_เอกสาร_e-bidding20230428033203.pdf
เอกสาร 3 BOQ20230428033226.pdf
เอกสาร 4 แบบรูปรายการ20230428033245.pdf
เอกสาร 5 รายการประกอบแบบ20230428033259.pdf
เอกสาร 6 งวดงาน20230428033311.pdf
เอกสาร 7 แบบ_บก-0120230428033323.pdf