ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 เอกสารประกวดราคา20230511014957.pdf
เอกสาร 2 ประกาศประกวดราคา20230511014939.pdf
เอกสาร 3 แบบรูปรายการ20230510030746.pdf
เอกสาร 4 บก0120230510031041.pdf
เอกสาร 5 BOQ20230510031611.pdf
เอกสาร 6 งวดงาน20230510031631.pdf
เอกสาร 7 รายการประกอบแบบ20230510032334.pdf