ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน ๑ งาน  (ครั้งที่ ๓)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 6 มิ.ย. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศ_e-bidding20230607102942.pdf
เอกสาร 2 เอกสาร_e-bidding20230607102957.pdf
เอกสาร 3 แบบรูปรายการ20230606013028.pdf
เอกสาร 4 BOQ20230606013039.pdf
เอกสาร 5 งวดงาน20230606013053.pdf
เอกสาร 6 แบบ_บก-0120230606013106.pdf