ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ร่างประกาศประกวดราคา20230614103356.pdf
เอกสาร 2 ร่างเอกสารประกวดราคา20230614103423.pdf
เอกสาร 3 BOQ20230614103556.pdf
เอกสาร 4 งวดงาน20230614103620.pdf
เอกสาร 5 บก0120230614103637.pdf
เอกสาร 6 รายการประกอบแบบ20230614103730.pdf
เอกสาร 7 แบบรูปรายการ20230614104221.pdf