ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและบริการสุขภาพ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ร่าง_ประกาศ_e-bidding20230614025812.pdf
เอกสาร 2 ร่าง_เอกสาร_e-bidding20230614025822.pdf
เอกสาร 3 แบบรูปรายการ20230614025841.pdf
เอกสาร 4 รายการประกอบแบบ20230614025854.pdf
เอกสาร 5 BOQ20230614025906.pdf
เอกสาร 6 งวดงาน20230614025921.pdf
เอกสาร 7 แบบ_บก-0120230614025937.pdf