ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคา20230621020712.pdf
เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา20230621020722.pdf
เอกสาร 3 BOQ20230621020938.pdf
เอกสาร 4 งวดงาน20230621021001.pdf
เอกสาร 5 บก0120230621021012.pdf
เอกสาร 6 แบบรูปรายการ20230621021053.pdf
เอกสาร 7 รายการประกอบแบบ20230621021144.pdf