ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา  ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 26 ก.ย. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ร่าง_ประกาศ_e-bidding20231003024036.pdf
เอกสาร 2 ร่าง_เอกสาร_e-bidding20231003024055.pdf
เอกสาร 3 คุณลักษณะครุภัณฑ์_1-ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์20231003022322.pdf
เอกสาร 4 คุณลักษณะครุภัณฑ์_2-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน20231003022334.pdf
เอกสาร 5 คุณลักษณะครุภัณฑ์_3-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน20231003022358.pdf
เอกสาร 6 คุณลักษณะครุภัณฑ์_4-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา20231003022414.pdf
เอกสาร 7 คุณลักษณะครุภัณฑ์_5-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก20231003022426.pdf
เอกสาร 8 คุณลักษณะครุภัณฑ์_6-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช20231003022447.pdf
เอกสาร 9 แบบ_บก-0620231003022500.pdf