ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศ_e-bidding20231004085639.pdf
เอกสาร 2 เอกสาร_e-bidding20231004085656.pdf
เอกสาร 3 คุณลักษณะครุภัณฑ์_1-ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์20231003024434.pdf
เอกสาร 4 คุณลักษณะครุภัณฑ์_2-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน20231003024445.pdf
เอกสาร 5 คุณลักษณะครุภัณฑ์_3-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน20231003024501.pdf
เอกสาร 6 คุณลักษณะครุภัณฑ์_4-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา20231003024513.pdf
เอกสาร 7 คุณลักษณะครุภัณฑ์_5-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก20231003024523.pdf
เอกสาร 8 คุณลักษณะครุภัณฑ์_6-_ห้องปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช20231003024541.pdf
เอกสาร 9 แบบ_บก-0620231003024552.pdf