ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคา20240215023127.pdf
เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา20240215023518.pdf
เอกสาร 3 งวดงาน20240212034415.pdf
เอกสาร 4 บก0120240212034751.pdf
เอกสาร 5 BOQ20240212035454.pdf
เอกสาร 6 แบบรูปรายการ20240212035131.pdf
เอกสาร 7 รายการประกอบแบบ20240212035225.pdf