ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๓ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคา20240326032146.pdf
เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา20240326032154.pdf
เอกสาร 3 คุณลักษณะ20240326032207.pdf
เอกสาร 4 บก0620240326032218.pdf