ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๓ เครื่อง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ยกเลิกประกาศประกวดราคา20240328031400.pdf