ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๑๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา  ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน ๑ ชุด  (๑๑ รายการ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 29 มี.ค. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ร่าง_ประกาศ_e-bidding20240329035503.pdf
เอกสาร 2 ร่าง_เอกสาร_e-bidding20240329035520.pdf
เอกสาร 3 คุณลักษณะครุภัณฑ์20240329035536.pdf
เอกสาร 4 แบบ_บก-0620240329035543.pdf