ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine) ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๓ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 เอกสารประกวดราคา20240403104734.pdf
เอกสาร 2 ประกาศประกวดราคา20240403104609.pdf
เอกสาร 3 คุณลักษณะ20240401094604.pdf
เอกสาร 4 บก0620240401094615.pdf