ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ สารระเหย และสารทั่วไป ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด 
รายละเอียด

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ สารระเหย และสารทั่วไป ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด 

 โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศ20240404025619.pdf
เอกสาร 2 บก-0620240404030540.pdf
เอกสาร 3 คุณลักษณะ20240404030953.pdf
เอกสาร 4 เอกสาร20240405090207.pdf