ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Biosafety) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Biosafety) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศ20240405032909.pdf
เอกสาร 2 เอกสาร20240405033423.pdf
เอกสาร 3 บก-0120240405040228.pdf
เอกสาร 4 งวดงาน20240405040237.pdf
เอกสาร 5 คุณลักษณะปรับปรุงอาคารศูนย์วิทย์ฯ20240409125923.pdf
เอกสาร 6 BOQปรับปรุงศูนย์วิทย์20240409125949.pdf
เอกสาร 7 แบบรูปรายการ-ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทย์ฯ-BIOSAFETY20240409125959.pdf