ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (๑๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน ๑ ชุด  (๑๑ รายการ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 เอกสาร_e-bidding20240409030618.pdf
เอกสาร 2 ประกาศ_e-bidding20240409030609.pdf
เอกสาร 3 คุณลักษณะครุภัณฑ์20240405042607.pdf
เอกสาร 4 แบบ_บก-0620240405042617.pdf