ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ, สารระเหย และสารทั่วไป ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ, สารระเหย และสารทั่วไป ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2567
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ยกเลิกประกาศ20240419031807.pdf