ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ
รายละเอียด

 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวน ๒ รายการ

 โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 4LHzaPGztqahuJbqBu8y2013-05-02_09-31-07.pdf