ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและการผลิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3
รายละเอียด

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและการผลิต  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  3  รายการ  ครั้งที่ 3

 โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 oE2jTaUBc3r8spfdh3Lw2013-05-02_16-06-24.PDF