ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 fWOiDRT32pr5E7RICmFg2013-05-03_09-25-01.pdf
เอกสาร 2 rO0XLPs104LFauHP171g2013-05-03_09-25-24.pdf
เอกสาร 3 DjLYdfxoYZGCKURVhOGw2013-05-03_09-25-35.pdf