ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบคู่ขนานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด

ร่างขอบเขตงาน  (Terms of Reference) และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบคู่ขนานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

 โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ar6v04YZ5H1oQPTB0cea2013-05-07_15-45-01.pdf
เอกสาร 2 1G815hqkOf2B0wc2XnNR2013-05-07_15-45-09.pdf
เอกสาร 3 5m4LfTijFSvYsgZhm0rH2013-05-07_15-45-19.pdf
เอกสาร 4 UzVomom8D1EaukcJIy9k2013-05-07_15-45-28.pdf