ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จำนวน 1 งาน  

 โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 vus6a9WnjVG8tIUGbJKC2013-05-10_15-50-04.pdf
เอกสาร 2 iLwCRgqGi1w7OOvpNNjH2013-05-10_15-50-07.pdf
เอกสาร 3 Osmm6CUlD41CLBAtQevu2013-05-10_15-50-11.pdf