ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 โพสต์เมื่อ 14 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 OsL0uGqMDXRRGuKCFG9k2013-05-14_14-00-03.pdf
เอกสาร 2 FQCEVTHZkF815E1aNv6B2013-05-14_14-02-18.pdf
เอกสาร 3 nXlgkzxzIksVQeR2kvl32013-05-14_14-02-25.pdf
เอกสาร 4 CvrS2u7j9Bmjl7hi7Dov2013-05-14_14-02-32.pdf