ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๓
รายละเอียด

 ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวน ๒ รายการ  ครั้งที่ ๓

 โพสต์เมื่อ 20 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 wCO6PByQDkZ4AGBejnQW2013-05-20_16-17-31.pdf