ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 JmrfNrBMOmtezStoKUB82013-05-27_13-40-35.pdf