ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference ) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

 โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 3VxOT81VglBlN10Qli4X2013-05-28_10-43-52.pdf
เอกสาร 2 Y59vGM3eFlxBZTUTVDRp2013-05-28_10-44-00.pdf
เอกสาร 3 ZeADB9CSXf1jEeF8HdhU2013-05-28_10-44-51.pdf
เอกสาร 4 MymKNnVpPacWx5jv0Rv52013-05-28_10-44-56.pdf
เอกสาร 5 VvF2iL123wHc0vyhUIIj2013-05-28_10-45-01.pdf