ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารไทย, ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  การจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารไทย, ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่  จำนวน 1 งาน

 โพสต์เมื่อ 3 มิ.ย. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 5HN5hy2WOiI1Os6JKdS62013-06-03_16-55-57.pdf