ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 hQI13166YIPPiDBlBtxA2013-06-11_13-36-08.pdf