ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๓
รายละเอียด

 ผลการสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวน ๒ รายการ  ครั้งที่ ๓

 โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 gnbzA8ItYhRH1U0CbInW2013-06-12_10-46-26.pdf