ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผการประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด

ประกาศผการประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

 โพสต์เมื่อ 17 มิ.ย. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 5YQ9IYiXNuqdRmWFD3DL2013-06-17_14-10-06.pdf