ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน

 โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 AQ9qcUd5aetq6G0lsSnd2013-06-21_14-18-58.pdf