ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

 โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 l7h58ijvPj6NQaFsTJD92013-07-09_10-31-24.pdf