ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 dnskOgcAL53MYOL3gMO72013-07-30_09-45-30.pdf