ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 t1zt2QSQ3b0FGwnbS9vc2013-08-15_12-36-23.pdf