ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 waoGxocm7I3WCfTpApuU2013-11-06_15-25-13.pdf