ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง

 โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 s7gUUTfkUmosWmtGVwC32013-12-24_13-31-35.pdf
เอกสาร 2 WYwNExKR1CeK0BqysEU82013-12-24_13-38-51.pdf
เอกสาร 3 6pGx50FNxNmrvP4eHnqm2013-12-24_13-38-57.pdf
เอกสาร 4 IPdmuhjdc2oFOlw1MIr02013-12-24_13-39-04.pdf
เอกสาร 5 wJjEncFvQHo4RDajNNyr2013-12-24_13-39-13.pdf
เอกสาร 6 1aEv6fEakoGbz1OIFbTH2013-12-24_13-39-18.pdf
เอกสาร 7 IUFKMahk7gUPcIGP1HE82013-12-24_13-39-24.pdf
เอกสาร 8 8Il5fTFFVL8tkwsmXEKc2013-12-24_13-39-35.pdf