ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด

กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

 โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 gCmllk5wS52fUxrecGIr2014-02-22_16-44-38.pdf
เอกสาร 2 tORoHkYxjaMnDT5uvVh42014-02-22_16-44-35.pdf