ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ
รายละเอียด โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 U8N64QHbxC82vLnWINdj2014-03-25_17-20-33.pdf
เอกสาร 2 FWWy836R1pKQmpBNhvdj2014-03-25_17-29-22.pdf
เอกสาร 3 9y0pT8In7F5aRmjOVmaF2014-03-25_17-22-26.pdf
เอกสาร 4 NvISDbdwVTKNIH7urvdi2014-03-25_17-22-30.pdf
เอกสาร 5 48txCpWsIpVuPw3NKHby2014-03-25_17-22-34.pdf
เอกสาร 6 4PUkAdF9s2Tag2tHNroX2014-03-25_17-22-38.pdf