ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 oTsIgtdIh2Tbb3Xde9m82014-04-04_17-05-50.PDF