ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องจ้างพัฒนาระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด

จ้างพัฒนาระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์  จำนวน 1 งาน

 โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 Y29cMB2wS3cCSnvHBMlh2014-05-02_16-31-13.pdf
เอกสาร 2 zsLIT6fjKbabvWY4SrRk2014-05-02_16-33-53.pdf