ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง
รายละเอียด โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 HM3qbJziMhZXS1oosklA2014-09-19_17-39-06.pdf
เอกสาร 2 H5MvnyXDkRN7aoVDoWA92014-09-19_17-39-10.pdf