ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง
รายละเอียด

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  ๖  เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 20dNv3s8XXKpW5yfIxhV2014-09-22_16-28-53.pdf
เอกสาร 2 RSe0vARAEDLraIpvxMTn2014-09-22_16-28-58.pdf
เอกสาร 3 Vc2HAPmMB617fRclOIES2014-09-22_16-29-03.pdf