ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างปรับปรุงรถบัสโดยสารพัดลม  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน

 โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 cB1DjtCqe7jc3NKsxfgx2014-09-25_16-14-31.pdf
เอกสาร 2 tchrukvsj5q40zC7iVBc2014-09-25_16-14-35.pdf
เอกสาร 3 VkVY4gDneUVxvnT5WptV2014-09-25_16-14-39.pdf