ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ
รายละเอียด

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  ๔  รายการ  

 โพสต์เมื่อ 1 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 jGotN0oYo67FtoudBllR2014-10-03_14-19-59.pdf
เอกสาร 2 AEuJFnzBjf9Tq8xxQ3aK2014-10-03_14-19-53.pdf
เอกสาร 3 VJ5ys2FIcBIFPhbTGEr42014-10-03_14-19-48.pdf