ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ
รายละเอียด

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  ๔ รายการ

 โพสต์เมื่อ 1 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 lr8zBw1xi6cS8JoOWJNB2014-10-02_17-18-32.pdf
เอกสาร 2 gLk0yJODwdwx7oKyrUgX2014-10-02_17-18-27.pdf
เอกสาร 3 pXBPFCz9sykI2XPmtLmc2014-10-02_17-18-22.pdf