ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference )โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอสมุดกลาง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธิทางอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 2 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 Ji6jroCqR2XEWqonUuV42014-10-02_13-21-14.pdf
เอกสาร 2 xNgbcxuCMxz8FQaa8LVD2014-10-02_13-21-24.pdf
เอกสาร 3 g17SeGcBXWrMqql9qfwH2014-10-02_13-21-36.pdf