ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง
รายละเอียด

 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู  พร้อมติดตั้ง  จำนวน ๔ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 2 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 WydE1qI1dGVAdjLtvpJY2014-10-02_16-40-33.pdf