ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ ๒ ด้าน ๒ ช่วง จำนวน ๔ ชุด
รายละเอียด

 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ ๒ ด้าน ๒ ช่วง  จำนวน  ๔  ชุด

 โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 LMCpWOjaoe71e81dDV2M2014-10-03_17-02-13.pdf