ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง
รายละเอียด

 ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens  พร้อมติดตั้ง  จำนวน ๖ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2557
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 IfMEUW3JWOjv9H1JcBvd2014-10-03_17-09-36.pdf